Niedoskonałości na skórze nigdy nie są mile widziane. Trudno się do nich przyzwyczaić i je zaakceptować, nawet jeśli towarzyszą nam od nastoletnich lat i tylko w miarę upływu czasu zmieniają się na przykład przepoczwarzając...

Więcej